Tafsiir Quraan
No MAGACA DARSIGA DHAGEYSO DOWNLOAD HITS
1 Muqadima Fadaaisha Quraanka Kariimka Dhageyso Download 36
2 Tafsiir Surat Al-Fatiha Dhageyso Download 44
3 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 1-7aad Dhageyso Download 41
4 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 8-20aad Dhageyso Download 14
5 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 21-30aad Dhageyso Download 5
6 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 31-43aad Dhageyso Download 14
7 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 44-48aad Dhageyso Download 7
8 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 49-56aad Dhageyso Download 6
9 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 57-66aad Dhageyso Download 2
10 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 67-78aad Dhageyso Download 4
11 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 79-88aad Dhageyso Download 3
12 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 89-101aad Dhageyso Download 6
13 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 102-106aad Dhageyso Download 6
14 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 107-123aad Dhageyso Download 6
15 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 124-137aad Dhageyso Download 3
16 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 138-145aad Dhageyso Download 2
17 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 146-157aad Dhageyso Download 10
18 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 158-169aad Dhageyso Download 4
19 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 170-177aad Dhageyso Download 8
20 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 178-185aad Dhageyso Download 3
21 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 186-195aad Dhageyso Download 3
22 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 196-203aad Dhageyso Download 6
23 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 204-216aad Dhageyso Download 4
24 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 217-225aad Dhageyso Download 5
25 Tafsiir Surat Al-Baqarah ayada 226-230aad Dhageyso Download 5